När bör man undvika massage?

 

Massage ska inte ges vid

- Feber och infektioner
- Uttalad benskörhet
- Primär eller sekundär tumör i kotpelare eller ryggmärg
- Akuta skador
- Akuta inflammationer
- Diskbråck
- Färska frakturer
- Reumatisk sjukdom i halsrygg
- Skelettinfektioner
- Akut trauma mot kotpelaren

 


 

Konsultera alltid läkare innan du väljer massage som behandling vid

- Blödarsjuka
- Hjärtkärlsjukdomar
- Kärlproblem som åderbråck, proppar, åderförkalkning och inflammation i kärl
- Oförmåga till avspänning
- Öppna sår och variga processer
- Kraftiga eksem
- Graviditet